MY MENU

เทคโนโลยี

แกนเหล็ก (CORE)
แกนเหล็กซึ่งใช้เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กในหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิต จากแผ่นเหล็กซิลิคอนรีดเย็นแบบจัดเรียงทิศทาง (Cold Rolled Grain-Oriented Magnetic Steel Laminations) ที่มีคุณสมบัติตอบสนองต่อเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้สูงสุด และด้วยวิธีการวางตำแหน่งต่อกันของเหล็กแบบ STEP-LAP ทำให้เส้นแรงเดินทางเป็นเส้นตรงตลอดแนวเนื้อแผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่งเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
คอยล์แรงสูงและแรงต่ำ (COIL)
บริษัทฯ มีการพันคอยล์แรงสูงได้หลายแบบ เช่น แบบพันทับเป็นชั้นๆ หรือ แบบแยกเป็นชุดโดยใช้ลวดแรงสูงทั้งชนิดลวดกลมเคลือบน้ำยา (Enamel Wire) ทนอุณหภุมิสูง ตั้งแต่ 120 องศาเซลเซียส ถึง 200องศาเซลเซียส หรือใช้ลวดสี่เหลี่ยมหุ้มกระดาษฉนวนซึ่งไม่ทำปฎิกิริยากับน้ำมันหม้อแปลง ขด ลวดจะถูกพันด้วยเครื่องจักรที่สามารถควบคุมแรงดึงให้คงที่จึงมีคุณสมบัติทน การกระทำทางไฟฟ้าสูงทั้งการลัดวงจร (SHORT CIRCUIT) และแรงดันฟ้าผ่า (IMPULSE VOLTAGE)
ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า (TANK)
ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าผลิต จากเหล็กกล้าคุณภาพสูง รูปแบบตัวถังแบบ CORRUGATE ซึ่งผลิตจากแผ่นเหล็กยาวทำให้เกิดรอยเชื่อมน้อยจึงสามารถป้องกันปัญหารั่ว ซึมได้ 100 % และด้วยตัวถังที่มีความยืดหยุ่นสูง (ELASTIC) สามารถเพิ่มปริมาตรด้วยตัวเองได้ที่ครีบ CORRUGATE ขณะใช้งานหนักหรือเมื่อเกิดผิดปกติขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้า