Contact Us bkptransformer@hotmail.com 02 416 2957-8 จิรวัฒน์ 081 134 4888 อรรถพล 081 822 2339 นภาพร 081 946 4344
บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า

เราคือผู้ผลิต จำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงทุกชนิด ในราคาพิเศษพร้อมส่วนลดเพิ่ม ผลิตด้วยขดลวดทองแดงคุณภาพสูงเท่านั้น จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ติดต่อ K.จิรวัฒน์ 081-134-4888, K.นภาพร 081-946-4344, K.อรรถพล 081-822-2339

มาตรฐาน ASTM D ว่าด้วยการทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าตาม มาตรฐาน ASTM D877

โดยปกติจะใช้ค่ามาตรฐาน ASTM D877 – 87 ชนิดหัวทดสอบ(Electrode)เป็นทรงกระบอกโดยระยะห่างระหว่างหัวทดสอบทั้งสองมี ค่าเท่ากับ 2.5 MM. ± 0.05 MM. โดยทำการทดสอบเป็นจำนวน 5 ครั้งแต่ละครั้งให้ทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 5 นาที และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 0.1

ค่า Breakdown Voltage ขั้นต่ำของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าตามข้อกำหนดของ ASTM D877 – 87 สามารถแบ่งสภาพของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าได้ดังนี้

  • - ค่าน้ำมัน 30 kV. ใช้ได้
  • - ค่าน้ำมัน 25-30 kV. ใช้ได้ หรือกรอง
  • - ค่าน้ำมัน 20-25 kV. ใช้ได้ ควรกรอง
  • - ค่าน้ำมันต่ำกว่า 20 kV. ควรเปลื่ยนหรือกรอง

ค่า Breakdown Voltage ตามมาตรฐาน ASTM D877 – 87 ค่า Breakdown ต้องได้ 25 kV. จึงจะผ่านการทดสอบ ในระบบไฟฟ้าไม่เกิน 33 kV. อย่างไรก็ตามยังมีมาตรฐานที่ใช้อื่นๆอีกเช่น VDE และ IEC อีก ก็จะแต่แตกกันก็คือ Electrode และจำนวนครั้งที่ทดสอบ

HOME  |   ABOUT  |   DESIGN  |   PRODUCTS  |   TECHNOLOGY  |   KNOWLEDGE  |   SERVICE  |   CONTACTS
Copyright © 2013 - 2016 BKP Transformer Co.,Ltd.